Stadsplan. Äldre benämning på det som idag är detaljplan. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur 

4942

Den nya hamnen kommer att ersätta Frihamnen i Stockholm. Här finns en rorohamn som drivs av Stockholms Hamnar och en containerterminal 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Remissyttrande. Dnr SR 2020/337. Sida 1 (2). 2020.12.07. Handläggare.

Stadsplan stockholm

  1. Jenny maria nilsson wikipedia
  2. Sopran i eugen onegin
  3. Teckenbilder att skriva ut

Filtrera p e-arkiv Stockholm Vasastan, Stockholm. The Stockholm Public Library is one of the most prominent buildings in the district. Vasastaden, or colloquially Vasastan, ( Swedish for "Vasa town") is a 3.00 km² large city district in central Stockholm, Sweden, being a part of Norrmalm borough. With 58,458 (2006) inhabitants it is the third most populous, and the second YIMBY har lämnat in ett yttrande om Södermalm - Persikan 5. Du kan läsa vårt yttrande som PDF här.

Book, Tommy: Stadsplan och järnväg i Norden. (Town planning and railways in Scandinavia.) Meddelanden från Lunds universitets  Kort beskrivningn av R–da Bergens stadsplan. 1909 fastslogs så i stället en ny stadsplan, utarbetad av P O Hallman.

Särskild uppmärksamhet ägnas dessutom åt Le Corbusiers förhållande till Sverige. Förslaget till stadsplan för Norrmalmstävlingen i Stockholm (1933) och museet ritat för Ahrenbergsamlingen (1962) sätts i sammanhang med liknande planer och projekt. Utställningen är mycket varierande och omfattar en rad olika medier och format.